Veteran-OL

Banor: Korta banan, ca 2 km, svårighetsgrad röd till violett
Kort, lätt, ca 2 km. I huvudsak längs ledstänger som vägar och stigar med kontrollerna nära ledstängerna. Delar av banan kan snitslas vid behov. Vit svårighet.
Mellanbanan, ca 3 km, svårighetsgrad röd till blå.
Långa banan, ca 4 km, svårighetsgrad röd till blå.
Banlängderna anpassas till terrängens framkomlighet och kupering (+-20%)
Kartskala 1:5 000 på korta banorna, övriga banor 1:7 500.
Viktigt för banläggarna att tänka på: Banorna ska ha skilda första kontroller. Mellanbanan och långa banan bör inte ha flera gemensamma sträckor i följd. Kort-lätta banan ska ha egna kontroller med undantag för sista kontrollen.
Lösa kontrollbeskrivningar ska finnas.
Resultatlista, tävlingsrapport samt en omgång av dagens banor ska lämnas till webbredaktören Lars-Erik Karlsson för publicering på höglandsveteranernas hemsida www.olveteran.se

Ledningsgrupp med uppdrag att leda och administrera verksamheten i Höglandets veteran-OL: Tore Johansson, Viréns väg 5 Örserum, 563 91 Gränna. Tel. 0390-30268
Ivan Karlsson, Storgatan 52, 574 50 Ekenässjön. Tel. 0383-30589, 070-658 76 69
Berith Karlsson, V. Kimarpsvägen 22, 573 42 Tranås. Tel. 0140-16883

Örserum, Ekenässjön och Tranås

Tore, Ivan och Berith

 

Länk till Höglandets ol-veteraner