Orienteringsträning

Generellt om vår träningsverksamhet


Skogsleken

Skogsleken:  är till för dig mellan 5 till 7 år, gäller det året man fyller 5. Förälder eller annan vuxen behöver i denna grupp följa med barnet. Grön nivå, enklaste orienteringsbanan med möjlighet till utmaning.

Uppstart vårtermin: Brukar starta veckan efter påsk, se kalendern för exakt datum

Uppstart hösttermin: I anslutning till skolstart, se kalendern för exakt datum

Kontaktpersoner: Malin Stenbeck 073-4043510  Josefin Dalsten 073-0278989

Välkomna!

Orienteringsskolan

Orienteringsskolan:

är vår nybörjarverksamhet för 8-12 år, vit-gul-orange nivå. Ledgångs- och vägvalsorientering. Här har vi behov av föräldrar som är med som stöd i skogen åt våra barn.

Uppstart: Se kalendern

Orienteringsskolan även tisdagar enligt särskilt schema

Kontaktperson: Åsa Persson, 072-32 56 286

Välkomna!

Följ gärna med och prova på hur det är att vara med på en orienteringstävling. Vi hjälper gärna både barn och vuxna!