Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

 

Betalas senast 2024-03-01. Insättes på BG 5598-5956.

 

Medlemsavgift ungdom (0-16 år) 200:-
Medlemsavgift vuxen (17 år -) 350:-
Medlemsavgift familj ensam vårdnadshavare 550:-
Medlemsavgift familj 900:-
Aktivavgift (17 år -) 4-5 tävlingar 500:-
Aktivavgift (17 år -) 6-10 tävlingar 600:-
Aktivavgift (17 år -) 11-20 tävlingar 1200:-
Aktivavgift (17 år -) 21-30 tävlingar 1700:-
Aktivavgift (17 år -) fler än 31 tävlingar 2200:-


Familjeavgiften får omfatta hel familj med barn upp t.o.m. 20 år.

Aktivavgift kommer att fakturerar i oktober.

Aktivavgiften ger fria starter på de tävlingar som är sanktionerade av respektive  sektion.

Övriga tävlingar faktureras deltagarna.  De som väljer att inte  betala aktivavgift står själva för samtliga anmälningsavgifter förutom de två första som ingår i medlemsavgiften.

För juniorer från 17 till 20 år och studenter  begränsas aktivavgiften till max 1200kr.

Swishnummer är 123 237 73 98

IBAN SE69 8000 0815 0506 4409 9186

Ange namn och personnummer på samtliga medlemmar som inbetald avgift avser. Ange även om ni har e-postadress.
Om medlemskap ej önskas skicka  e-post till info@eksjosok.se 


ESOK stadgar §24, erläggande av avgifter

Medlemsavgift erlägges årligen före den 1 mars.
Aktivavgiften faktureras i efterhand av respektive sektion.