Barn upp till 12 år

Här finns information om ungdomsverksamhet upp till 12 år.

Orientering är kul, Vi träffas i Skidstugan går, springer och leker i skogen.

Vi håller på i 45 min-60 min.

Skogsleken:  är till för dig mellan 5 till 7 år, gäller det året man fyller 5. Förälder eller annan vuxen behöver i denna grupp följa med barnet. Grön nivå, enklaste orienteringsbanan med möjlighet till utmaning.

Uppstart vårtermin: Brukar starta veckan efter påsk, se kalendern för exakt datum

Uppstart hösttermin: I anslutning till skolstart, se kalendern för exakt datum

Kontaktpersoner: Malin Stenbeck 073-4043510  Josefin Dalsten 073-0278989

Välkomna!

 

Orienteringsskolan:

är vår nybörjarverksamhet för 8-12 år, vit-gul-orange nivå. Ledgångs- och vägvalsorientering. Här har vi behov av föräldrar som är med som stöd i skogen åt våra barn.

Uppstart: Se kalendern

Orienteringsskolan även tisdagar enligt särskilt schema

Kontaktperson: Åsa Persson, 072-32 56 286

Välkomna!

Följ gärna med och prova på hur det är att vara med på en orienteringstävling. Vi hjälper gärna både barn och vuxna!

Medlemsavgift

Om du har glömt att betala medlemsavgiften…… Medlemsavgiften för ungdomar upp till 16 år är 200 kr, gäller ett helt år.

Man kan också välja att betala en familjeavgift för hela året på 900 kr. Familjeavgiften får omfatta hel familj med barn upp t.o.m. 20 år.

Man är välkommen att testa 3 tillfällen gratis!

Avgiften ska betalas in på bg 5598-5956

 

Samlingsplats innan tävlingar

När vi åker iväg på tävlingar så träffas vi alltid för att samordna biltransporterna. Samlingsplats är Storegårdsparkeringen bakom ishallen. 

Kolla alltid på vår hemsida och OL-kalendern vilken tid vi samlas!

 

 

Kolla alltid hemsidan, där hittar du alltid information !