Zonaktiviteter

ZON-verksamhet

Under året har vi gemensamma ungdomsträningar för alla klubbar som ingår i Höglandszonen. Under vintern genomför vi en tävlingsserie med sk zontävlingar. Zontävlingarna är enklare skidtävlingar för Höglandszonens klubbar. Vi hoppas att så många som möjligt hänger med på dessa i vinter!

Dessa tävlingar är till för alla och kanske framför allt er som inte har tävlat så
mycket innan för att ni ska få pröva på och förhoppningsvis tycka att det är
roligt. Vi kommer iväg och träffar våra vänner i de andra klubbarna.
Priser till att åkare upp till 10år efter varje deltävling. Priser till alla efter totala resultaten i zoncupen vid zonavslutingen.

Du kan anmäla dig själv via tävlingskalendern på hemsidan eller så meddelar du din tränare så hjälper vi dig. Avresetider och annan information hittar du på
hemsidan. Där hittar du även information om sista anmälningsdag och om
tävlingen mot förmodan skulle bli inställd.

ZON-tävlingar 2023

Länk till Höglandszonen (sammanställning)