Kontakt

Styrelsen

Uppdragspost Namn Telefon
Ordförande Lars Hagelberg 076-496 55 11
Vice ordförande Sven  Karlsson 070-320 23 51
Sekreterare Maria Sundberg 070-855 63 55
Kassör Gun Henriksson 070-543 61 05
Ledamot Susanne Bergander 070-551 07 50
 

Orienteringssektionen

Uppdragspost Namn Telefon

Ledare, SMOF-kontakt

Carina Bergander 070-200 98 90
Junior-, Elitansvarig Sven-Gunnar Bergander 0381-16086
Ungdomsansvarig Linda Nordin 070-745 83 91
Ungdomsansvarig Jenny Jakobsson 0381-174 69 
Ungdomsansvarig Åsa Persson 072-325 62 86
Ungdomsansvarig Elisabeth Hagelberg 070-769 54 63
Ungdomsansvarig Fredrik Skillermark 070-692 79 02
 

Skidsektionen

Uppdragspost Namn Telefon

Ledare.

Stefan N-Djurstedt 073-075 03 00
Ungdom/Hemsida/LOK Rickard Jakobsson 072-068 33 78
Junior-, Zonansvarig Anders Abrahamsson 070-250 42 51
Ekonomi Christer Johansson  070-312 40 24
Bredd Malin Gustafsson 073-404 35 10
Bredd Josefine Dahlsten 073-027 89 89
 

Tävlingstekniska sektionen

Uppdragspost Namn Telefon
Ledare Christer Johansson 070-3124024
  Patrik Nilsson 013-315719
  Carina Bergander 070-200 98 90
  Lennart Henriksson 072-331 00 20
  Simon Nilsson 072-142 74 94
     

Skidstugesektionen

Uppdragspost Namn Telefon
Ledare Lennart Henriksson 072-331 00 20
  Johan Aulin 070-627 28 85
  Berit Nilsson 076-131 43 45
  Lennart Granstedt 070-561 05 87
  Monica Henriksson 070-294 70 03
  Christer Folkesson 070-638 39 30
 

Revisorer

Uppdragspost Namn Telefon
Ordinarie Birgit Henriksson 070-852 01 83
Ordinarie Håkan Sandstedt 070-275 87 57
Ersättare Hans Pansell 070-640 41 16 
Ersättare Ann-Christine Lööf 070-950 01 57
 

Valberedning

Uppdragspost Namn Telefon
Ledare Siv Bergander 070-203 82 43
  Jenny Jakobsson 0381-174 69 
  Lotta J-Sundblad 073-044 54 87
 

Särskilt ansvar

Uppdragspost Namn Telefon
Skidstugeuthyrning Göran Nilsson 070-372 20 34
Kommunkontakter

Lars Hagelberg

Lennart Henriksson

076-496 55 11

072-331 00 20

Skolkontakter

Carina Bergander Orientering

Stefan N-Djurstedt Skidor

070-200 98 90

073-075 03 00

LOK-stöd

Wilma Bergander Orientering

Stefan N-Djurstedt Skidor

076-135 88 93

073-075 03 00

Idrottskolan

Susanne Bergander

(Samo)

070-551 07 50

Medlemsregister

Sven Karlsson
samt resp sektion

070-320 23 51

Ekonomigrupp:

Kassör

 

Gun Henriksson

 

 

070-543 61 05

Orienteringssektionen

Lars Nordgren

070-641 12 26 

Skidsektionen

Christer Johansson

070-312 40 24

Skidstugesektionen

Sven Karlsson

070-320 23 51

Hemsidan

 

 

Hemsidan material Respektive sektioner  
Sponsor

Styrelsen 

  

Lotteriverksamhet (led) Gun Henriksson 070-543 61 05
Kläder (led)

Christer Johansson

Carina Bergander

070-312 40 24

070-200 98 90

Eksjö Marknad Hans Pansell 070-640 41 16 
Press Respektive sektion  
Ränneslättsturen

Sven Karlsson

Lennart Henriksson

070-320 23 51

072-331 00 20

Medlemslotteri Gun Henriksson 070-543 61 05
Markägarkontakter Lennart Henriksson 072-331 00 20
Eksjö Konfa Lars Hagelberg  076-496 55 11
Hitta UT Simon Nilsson 072-142 74 94
Utbildning Siv Bergander 070-203 82 43 
Tidningsurklipp Ingela Klintberg 076-105 22 42