Kontakt

Styrelsen

Uppdragspost Namn  
Ordförande Lars Hagelberg  
Vice ordförande Martin Lindberg  
Sekreterare Jenny Jakobsson  
Kassör Gun Henriksson  
Ledamot Susanne Bergander  
 

Orienteringssektionen

Uppdragspost Namn  

Ledare, SMOF-kontakt

Carina Bergander  
Junior-, Elitansvarig Sven-Gunnar Bergander  
Ungdomsansvarig Linda Nordin  
Ungdomsansvarig Hugo Jakobsson  
Ungdomsansvarig Åsa Persson  
Ungdomsansvarig Elisabeth Hagelberg  
Ungdomsansvarig Fredrik Skillermark  
 

Skidsektionen

Uppdragspost Namn  

Ledare/Hemsida/LOK

Stefan N-Djurstedt  
Ungdom Cecilia Bergander  
Junior/Senior Anders Abrahamsson  
Ekonomi Christer Johansson   
Bredd Malin Stenbeck  
Bredd Helena Creutz  
 

Tävlingstekniska sektionen

Uppdragspost Namn  
Ledare Christer Johansson  
  Patrik Nilsson  
  Carina Bergander  
  Lennart Henriksson  
  Simon Nilsson  
  Håkan Sandstedt  

Skidstugesektionen

Uppdragspost Namn  
Ledare Lennart Henriksson  
  Johan Aulin  
  Berit Nilsson  
  Monica Henriksson  
  Christer Folkesson  

OL-Konfirmationssektionen

 
Uppdragspost Namn  
Ledare Sven-Gunnar Bergander  
Ekonomi Lars Nordgren  
  Martin Lindberg  
  Lars Hagelberg  
  Anders Edvardsson  

Revisorer

Uppdragspost Namn  
Ordinarie Moa Liderfelt  
Ordinarie Håkan Sandstedt  
Ersättare Hans Pansell  
Ersättare Monica Kollberg  
 

Valberedning

Uppdragspost Namn  
Ledare Siv Bergander  
  Susanna Djurstedt  
  Lotta J-Sundblad  
 

Särskilt ansvar

Uppdragspost Namn  
Skidstugeuthyrning Göran Nilsson  
Kommunkontakter

Lars Hagelberg

Lennart Henriksson

 
Skolkontakter

Carina Bergander Orientering

Stefan N-Djurstedt Skidor

 
LOK-stöd

Wilma Bergander Orientering

Stefan N-Djurstedt Skidor

 
Idrottskolan

Susanne Bergander

(Samo)

 

Medlemsregister

Håkan Sandstedt
samt resp sektion

 
Hemsidan

Lars Hagelberg

 

Hemsidan material Respektive sektioner  
Sponsor

Styrelsen 

  

Kläder (led)

Christer Johansson

Carina Bergander

 
Eksjö Marknad Hans Pansell  
Press Respektive sektion  
Ränneslättsturen

Sven Karlsson

Lennart Henriksson

 
Medlemslotteri Gun Henriksson  
Markägarkontakter Lennart Henriksson  
  Christer Johansson  
Hitta UT Martin Lindberg  
  Lukas Sundblad  
Utbildning Siv Bergander  
Tidningsurklipp Margareta Karlsson