Till minne av Birgit Henriksson

 

 

  • 16 nov 2023
  • Styrelsen

Birgit Henriksson har hastigt gått bort, efter några dagars ohälsa. Det är alldeles för tidigt, hon var mitt i en rad engagemang både i Eksjö SOK och privat. Hon hade god fysik trots värkande knä, hon var aktiv på skidor, på cykel, promenader i skogen och i Friskis och Svettis.

Birgit började sin idrottsliga bana i Annebergs GIF, tillsammans med syskon och föräldrar. I början på 70-talet bytte Birgit till Eksjö SOK då hon träffade sin blivande man Lennart. Sedan dess har Birgit varit Eksjö SOK trogen. Hon har på många olika sätt deltagit i klubbens verksamheter under alla år.

Hon har aktivt tävlat i orientering och sprungit budkavlar. Hon har även under senare år skidat många mil i klubbens konstsnöspår, såväl i kyla som i töväder.

Birgit var väl insatt i klubbens alla olika verksamheter, inte minst under de senaste 10 åren då hon var revisor. Under åren 1985-1995 var hon klubbens kassör. Hon har även suttit i både SmOFs och klubbens valberedning. Hon var aktiv i OL-sektionen 1974-1985. Hon har varit ledare vid klubbens skogsplanteringar och aktiv i marknadsgruppen. Hon var även aktiv i IP-skogen som kassör sedan 2016.

Birgit har dessutom alltid varit delaktig i Lennarts uppdrag i klubben, bl.a. klubbstugan och att bistå i skogen vid banläggning. Birgit har varit engagerad och lojal och alltid prioriterat Eksjö SOK, framför allt vid alla olika tävlingsarrangemang och aktiviteter. Hon har haft olika funktioner men särskilt i tävlingssekretariaten.

Birgit var vid sin bortgång talhuldra tillika ordförande i Smålands Skogsflickor sedan ett 10-tal år tillbaka. Hon var väl uppskattad ibland skogsflickorna.

Birgit var förutseende, hade kloka synpunkter, var tydlig och alltid effektiv i sina olika funktioner. Det fanns alltid en omtanke om såväl klubbmedlemmar som klubben.

Tack Birgit för allt du har gjort för Eksjö SOK, ditt stora engagemang och härlig kamratskap!

Vännerna i Eksjö SOK